තාජුඩීන් ඝාතනයේ සාක්ෂි වසන් කිරීම. මහාචාර්ය ආනන්ද සමරසේකරට එරෙහි සාක්ෂි විභාගය කල් යයි.

0
432
- Advertisement -
Share

තාජුඩීන් ඝාතනයේ සාක්ෂි වසන් කිරීම.
මහාචාර්ය ආනන්ද සමරසේකරට එරෙහි සාක්ෂි විභාගය කල් යයි.

වසීම් තාජුඩීන් ඝාතනයේ සාක්ෂි වසන් කිරීම හා සාක්ෂි විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින, හිටපු කොළඹ ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරී, මහාචාර්ය ආනන්ද සමරසේකරට එරෙහිව ගොනු කර තිබෙන නඩුවේ සාක්ෂි විභාගය සැප්තැම්බර් මාසයේ 24 වැනිදා දක්වා කල් තබා තිබේ.

මහාචාර්ය ආනන්ද සමරසේකර, දැනට ඇප මත මුදා හැර සිටින අයෙකි.

ඊයේ මෙම නඩුව කැද වූ අවස්ථාවේ, මහාචාර්ය ආනන්ද සමරසේකර අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටියේ නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 20 =