ත්‍රීපෝෂ කම්හල වැසෙයි. සේවකයන් තුන්සියයක් නිවෙස්වල. ගැඹිණි මව්වරුන්ට සහ ළදරුවන්ට ත්‍රීපෝෂ නොලැබීමේ අවදානමක්

0
10596
- Advertisement -

ත්‍රීපෝෂ නිෂ්පාදනය සදහා අවශ්‍ය බඩ ඉරිගු සපයා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා, ජා ඇල පිහිටි ත්‍රීපෝෂ කම්හල වසා දමා ඇති බම මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

කම්හල වසා දැමීම නිසා, එහි සේවය කළ සේවකයන් තුන්සියයක් පමණමේ වන විට නිවෙස්වල රැදී සිටින බවත් වාර්තා වේ.

බඩ ඉරිගු සදහා රජය රුපියල් 55 ක පාලන මිලක් නියම කිරීම මෙම අර්බුදයට හේතුවයි. රජය රුපියල් 55 ක මිලක් නියම කරන අවස්ථාව වන විටත්, අදාල කම්හල බඩඉරිගු මිලදී ගැනීමට ටෙන්ඩර් කැදවා ඇත්තේ රුපියල් 58 බැගිනි.

නව පාලන මිල වන රුපියල් 55 යටතේ බඩ ඉරිගු මිලදී ගැනීමට, අදාල ආයතනය නැවත ටෙන්ඩර් කැදවා ඇතත්, එම මිලට කිසිවෙකු බඩ ඉරිගු අලෙවි නොකිරීම හේතුවෙන් අවශ්‍ය බඩ ඉරිගු තොග නොලැබීම ආයතනය වසා දැමීමට හේතු වී තිබේ.

ආයතනය වසා දැමීම නිසා, ලදරුවන්ට සහ ගැඹිණි මව්වරුන්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය ත්‍රීපෝෂ හිගයක් ඉදිරියේ දී ඇතිවීමේ අවදනාමක් පවතී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − four =