ත්‍රීපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය සේනාධිපතිගේ විරෝධය ඉවත දමයි. නඩුව ජූලි 30 කැදවයි.

0
739
- Advertisement -

ත්‍රීපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය
සේනාධිපතිගේ විරෝධය ඉවත දමයි.
නඩුව ජූලි 30 කැදවයි.

ඇවන්ට්ගාඞ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති ඇතුළු සත් දෙනෙකු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු මූලික විරෝධතාවය, කොළඹ, විශේෂ ත්‍රීපුද්ගල මහාධිකරණය විසින් අද ප්‍රතික්ෂේප කළේ ය.

නීත්‍යනුකූල බලපත්‍ර රහිතව, ගිනි අවි සහ උණ්ඩ තොගයක් ඇවන්ට්ගාඞ් මුහුදු ආරක්ෂක සේවාවට අයත් නැවක තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්, නීතිපතිවරයා විසින් ඇවන්ට්ගාඞ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති ඇතුළු සත් දෙනෙකුට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුණි.

සැකකරුවන් විසින්, මෙම නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යෑමේ නීත්‍යනුකූල බලයක් විශේෂ ත්‍රීපුද්ගල මහාධිකරණය නැති බව පවසමින්, මූලික විරෝධතාවයක් ගොනු කර තිබුණි.

එම මූලික විරෝධතාවය නිශ්ප්‍රභා කළ විශේෂ ත්‍රීපුද්ගල මහාධිකරණය, නඩුව, ජූලි මාසයේ තිස්වන දා දක්වා කල්තබන ලදී.