ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් හානි වූ කතෝලික දේවස්ථාන යළි පිළිසකර කිරීම ආරම්භ වේ

0
855
- Advertisement -

පසුගිය දා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විනාශ වූ කටුවාපිටිය, මීගමුව දේවස්ථාන යලි පිළිසකර කිරිම අද සිට ක්‍රියාත්මක වන බව නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංක්ෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයෙ ලේකම් බර්නාඩ් වසන්ත මහතා පවසයි.

විනාශ වූ දේවස්ථාන යුධ හමුදාව සහ රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව එක්ව මෙම පිළිසකර කිරීම් සිදු කිරිමට නියමිතයි.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් හානි වූ අනිකුත් දේවස්ථාන වන මඩකලපුව සියෝන් දේවස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ද කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.