ත්‍රස්ත ප්‍රහාරකයන් ගැන තොරතුරු ලබා දුන් අයෙක්ට ලක්ශ 50ක ත්‍යාගයක්

0
730
- Advertisement -

පාස්කු ඉරිඳා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරකයන් ගැන තොරතුරු ලබා දුන් නිට්ටඹුවේ ලොරි රථ හිමිකරුට රුපියල් ලක්ශ 50ක මුදල් ත්‍යාගයක් ලබා දීමට වැඩ බලන පොලිස්පති තීරනය කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 3 =