ත්‍රස්ත්‍රවාදය ලෝකයෙන් තුරන් කිරිමට ජනාධිපතිගෙන් සියලුම රටවලට ආරාධනාවක්.

0
1014
- Advertisement -

ත්‍රස්තවාදය ලොවෙන් අතුගා දැමීමට සියලු රටවල් අත් වැල් බැදගත යුතුයි.

ආසියානු සිස්ටාචාරයන් පිළිබද ජාත්‍යන්තර සමුලුවේදි ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කියයි.