තවුහිද් ජමාත් සාමාජිකයෙකු මුදාගැනීමට ගිය සැකකරුට ඇප

0
715
- Advertisement -

ජාතික තවුහිද් ජමාත් සාමාජිකයෙකු මුදාගැනීමට හොරොව්පතාන පොලිස් ස්ථානාධිපතිට අල්ලස් දීමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුට අධිකරණයෙක් ඇප.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =