තවුහිද් ජමාත් සාමාජිකයා මුදා හැරීමට ලක්ෂ පහක අල්ලසක්.

0
679
- Advertisement -

අත් අඩංගුවට ගෙන සිටි තවුහිද් ජමාත් සාමාජිකයෙකු බේරා ගැනීම සඳහා හොරොව්පතාන පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට රුපියල් 250,000 ක අල්ලසක් ලබා දීමට උත්සාහ කළ අයෙකු අල්ලස් කොමිසම මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ. අදාල සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් නොකර මුදා හරින්නේ නම්, රුපියල් ලක්ෂ පහක් ලබා දීමට තමන් සූදානම් යැයි මේ කියන පුද්ගලයා තමන්ට පැවසූ බව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + five =