තවත් මාස හයකට පක්ෂ නායක රනිල්මයි.

0
277
- Advertisement -

තවත් මාස හයකට
පක්ෂ නායක රනිල්මයි.

එළැඹෙන පලාත් සභා මැතිවරණය දක්වා පක්ෂ නායකත්වයේ රැදී සිටීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

පළාත් සභා මැතිවරණය ලබන වසරේ පෙබරවාරි සහ මාර්තු අතර කාලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

පළාත් සභා මැතිවරණය සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙහෙය වන්නේ වත්මන් පක්ෂනායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් බව, පක්ෂයේ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසා තිබේ.

පළාත් සභා මැතිවරණයට පසුව, පක්ෂ නායකත්වය, වෙනත් සුදුසු අයෙකුට ලබා දීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එකග වී තිබේ.