තවත් මරණ 94 ක් වාර්තා වේ.

0
116
- Advertisement -

තවත් මරණ 94 ක් වාර්තා වේ.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් ඊයේ දිනයේ දී පුද්ගල මරණ 94 ක් සිදුව ඇති බව රජය නිළ වශයෙන් වාර්තා කරයි.

මෙම මරණ අතර, වයස අවුරුදු 30 ට අඩු පුද්ගල මරණ දෙකක් පවතී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + six =