තවත් මරණ 63 ක්. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,258 යි. අද හදුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1,919

0
100
- Advertisement -

තවත් මරණ 63 ක්.
සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,258 යි.
අද හදුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1,919


ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 63ක් සිදුව ඇති බව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දෙයි. එම මරණ 63 ත් සමග, මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 4,258 දක්වා ඉහළ යයි.
අද දිනය තුළ අළුතින් ආසාදිතයන් 1,919 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + nine =