තවත් මරණ 45 ක්. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,099 යි.

0
191
- Advertisement -

තවත් මරණ 45 ක්.
සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,099 යි.


ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ 45 ක් සිදුව ඇති බව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දෙයි. එම මරණ 45 ත් සමග, මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 4,099 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =