තවත් මරණ 43 ක්. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,000 සීමාව ඉක්වමා යයි.

0
109
- Advertisement -

තවත් මරණ 43 ක්.
සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,000 සීමාව ඉක්වමා යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් ඊයේ දිනයේ දී මරණ 43 ක් සිදුව ඇති බව රජය නිළ වශයෙන් තහවුරු කරයි.

එම මරණ 43 ත් සමග, මෙරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,002 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + six =