තවත් මරණ 33 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 3,467 ක්. අද දින හදුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1515 ක්.

0
99
- Advertisement -

තවත් මරණ 33 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 3,467 ක්.
අද දින හදුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1,515 ක්.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් ඊයේ දිනයේ සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 33 ක් බව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ සංඛ්‍යාවත් සමග, මෙරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 3,467 දක්වා ඉහළ යයි.
මේ අතර අද දිනයේ හදුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1515 ක් බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + 17 =