තවත් මරණ 21 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 962 දක්වා ඉහළ යයි.

0
205
- Advertisement -

තවත් මරණ 21 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 962 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 21ක් පිළිබදව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ 21 ත් සමග, මෙරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 962 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + sixteen =