තවත් මරණ 07 ක් වාර්තා වේ. මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 323 දක්වා ඉහළ යයි.

0
540
- Advertisement -

තවත් මරණ 07 ක් වාර්තා වේ.
මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 323 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු ව ඇති තවත් මරණ හතක් පිළිබදව, අද දිනයේ දී රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 323 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − four =