තවත් මරණ 03 ක් වාර්තා වේ. මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 316 දක්වා ඉහළ යයි.

0
146
- Advertisement -

තවත් මරණ 03 ක් වාර්තා වේ.
මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 316 දක්වා ඉහළ යයි.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 03 ක් පිළිබදව, රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ තුනත් සමග, මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 316 දක්වා ඉහළ යයි.