තවත් මරණ හතරක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 497 දක්වා ඉහළ යයි.

0
270
- Advertisement -

තවත් මරණ හතරක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 497 දක්වා ඉහළ යයි.


අද දිනය තුළ තවත් කොරෝනා මරණ හතරක් පිළිබදව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ හතරත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 497 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 10 =