තවත් පිපිරීමක්.

0
783
- Advertisement -

මීට සුළු වේලාවකට පෙර කොච්චිකඬේ දේවස්ථානය අසල නවතා තිබූ වෑන් රථයක් පරීක්ෂාකිරීමට යෑමේ දී කිසියම් පිපිරීමක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.