“තවත් චීන සමාගමකට නොරොච්චෝලෙට එන්න අවසර දීලා.” විදුලි ඉංජිනේරුවෝ විරෝධය පාති.

0
595
- Advertisement -
Share

තවත් චීන සමාගමකට
නොරොච්චෝලෙට එන්න අවසර දීලා. “
විදුලි ඉංජිනේරුවෝ විරෝධය පාති.

•ශිරන්තනි මානවඩු

නොරොච්චෝල බලාගාර පරිශ්‍රය තුළ තවත් මෙගාවොට් 300 ක ධාරිතාවයෙන් යුතු ගල්අඟුරු බලාගාරයක් තැනීමට චීන පෞද්ගලික සමාගමකට ඉඩදීම සම්බන්ධව නොරොච්චෝල බලාගාරයේ විදුලි ඉංජිනේරුවන් සිය විරෝධතාව පළ කරමින් ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමයට ලිපියක් යොමුකර තිබේ. මෙකී පෞද්ගලික සමාගම විසින් මේ වන විටත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අයත් බලාගාරවල යම් යම් කටයුතු සිදුකරන බැවින් ඔවුන්ගේම බලාගාරයක් එහි ඉදිවූ විට ඊට ප්‍රමුඛතාව දීම තුළ ලංවිම බලාගාරය අකාර්යක්ෂම කරනු ඇති බවත් මෙමඟින් සිදුවිය හැකි හානිය විශාල බවත් විදුලි ඉංජිනේරුවෝ පවසති.

එමෙන්ම පෞද්ගලික බලාගාර සමග ගිවිසුම් ගත වූ විට විදුලිය මිලදී ගැනීමේදී ඔවුන්ගේ ගණන්වලට එකඟ වීමට සිදුවන බවත් ඔවුහු මෙමඟින් අවධාරණය කරති. එමෙන්ම ඔවුහු පවසන පරිදි දැනට පවතින අවම ඉල්ලුම මෙගාවොට් 900 ක වැනි අගයක පවතිද්දී තවත් මෙගාවොට් 300 ක් එකතු වූ විට අවම අවශ්‍යතාව ඇති රාත්‍රි 12න් පසුව ලංවිමට අයත් එක් බලාගාරයක් ක්‍රියා විරහිත කිරීමට සිදුවේ.

නමුත් ගල් අඟරු බලාගාරයක් ප්‍රායෝගිකව උදේ සවස සක්‍රිය අක්‍රිය කළ නොහැකි බවත් සම්ප්‍රේෂණ ධාරිතාව සැලකූ විටද ලංවිම බලාගාරයක් වසා තැබීමට සිදුවන බවත් ඔවුහු මෙමගින් පෙන්වාදී තිබේ.

එමෙන්ම විදේශීය පෞද්ගලික සමාගමක් වන මෙමගින් පරිසරයට වන හානිය පිළිබඳව ඔවුන් වගකීමක් නොගන්නා බැවින් විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීමේදී සිදුවන සියලු පාරිසරික හානිවල වගකීම ලංවිමට භාරගැනීමට සිදුවන බවද ඔවුහු අවධාරණය කරති. මීට අමතරව ඔවුන්ට අවශ්‍ය ගල් අඟුරු සැපයීම, අළු ඉවත් කිරීම, ජලය සැපයීම , ආරක්ෂාව සැපයීම වැනි කටයුතුද ලංවිම භාරගත යුතු අතර මෙය ලංවිම පණතට පිටින් සිදුවන කර්තව්‍යයක් බැවින් ඊට තරයේ විරුද්ධ වන බව මෙම ඉංජිනේරුවන් පවසා සිටී.

ඒ අනුව තවත් ගල් අඟුරු බලාගාරයක් ඉදි කළද එය විදේශීය සමාගමක් යටතේ නොව ලංවිම යටතේ ඉදිකළ යුත්තක් වන බව මෙම ඉංජිනේරුවන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ. කෙසේ නමුත් ඉදිකිරීමට නියමිත මෙම නව විදුලි බලාගාරයේ තනි අයිතිය චීන පෞද්ගලික සමාගමක් සතු නොවන බවත් ඊට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණේම මෙකී සමාගමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සමග එක්ව බලාගාරය ඉදිකිරීමට බවත් මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ලංවිම කළමනාකාරිත්වය සඳහන් කළේය.

aruna-Epaper

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 5 =