තවත් කොවිඩ් මරණ 40 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 1696 යි.

0
197
- Advertisement -

තවත් කොවිඩ් මරණ 40 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 1696 යි.


කොවිඩ් ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ හතලිහක් පිළිදව රජය අද දිනයේ දී නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ 40 ත් සමග, මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1696 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − one =