තවත් කොරෝනා මරණ 2 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 290 දක්වා ඉහළ යයි.

0
267
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 2 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 290 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදුව ඇති තවත් මරණ දෙකක් පිළිබදව, රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව, මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 290 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − two =