තවත් කොරෝනා මරණ 05 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 370 යි.

0
312
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 05 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 370 යි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ පහක් පිළිබදව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 370 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − 4 =