තවත් කොරෝනා මරණ 05 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 464 දක්වා ඉහළ යයි.

0
282
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 05 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 464 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ පහක් පිළිබද රජය අද දිනයේ දී නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ පහත් සමග. මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 464 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + thirteen =