තවත් කොරෝනා මරණ 05ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 181 දක්වා ඉහළට.

0
179
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 05ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 181 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ පහක් පිළිබදව, රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් තහවුරු කර තිබේ.

ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආශ‍්‍රිත මරණ සංඛ්‍යාව 181 දක්වා ඉහළ යයි.