තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක්. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 40 දක්වා ඉහළට.

0
368
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක්.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 40 දක්වා ඉහළට.


අද දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ හතරක් වාර්තා වී තිබේ. ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 40 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − nine =