තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක්. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 287 දක්වා ඉහළට.

0
205
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක්.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 287 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 04 ක් පිළිබදව, රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ හතරත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන, කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 287 දක්වා ඉහළ යයි.