තවත් කොරෝනා මරණ 02 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 280 යි.

0
71
- Advertisement -
Share
6 / 100

තවත් කොරෝනා මරණ 02 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 280 යි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ දෙකක් පිළිබදව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිළ වශයෙන් වාර්තා කර සිටියි. එම මරණ දෙකත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 280 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + two =