තවත් කොරෝනා මරණ හතරක් වාර්තා වේ. මරණ සංඛ්‍යාව 229 දක්වා ඉහළට.

0
335
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ හතරක් වාර්තා වේ.
මරණ සංඛ්‍යාව 229 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ හතරක් පිළිබදව අද දිනයේ දී වාර්තා වී තිබේ. ඒ අනුව, මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදුවූ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 229 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =