තවත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 375 දක්වා ඉහළ යයි.

0
291
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 375 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ පහක් පිළිබදව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී සිටියි.

එම මරණ පහත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 375 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − 5 =