තවත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 176 යි.

0
230
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 176 යි.


ඊයේ දිනයේ දී රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තවත් කොරෝනා මරණ පහක් තහවුරු කර තිබේ.


ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 176 දක්වා ඉහළ යයි.