තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 44 කි.

0
178
- Advertisement -
Share
10 / 100

තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 44 කි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම නිසා සිදු වූ තවත් මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. අද දිනයේ මීට පෙරද, එක් මරණයක් වාර්තා විය.

ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තාවන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 44 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + 1 =