තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 149 දක්වා ඉහළ යයි. අද දිනයේ දී ආසාදිතයන් 755 ක් අළුතින් හදුනා ගනී.

0
174
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 149 දක්වා ඉහළ යයි. අද දිනයේ දී ආසාදිතයන් 755 ක් අළුතින් හදුනා ගනී.


අද දිනයේ දී කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වී තිබේ. ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තාවන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 149 දක්වා ඉහළ යයි.

ඊට අමරතව අද දිනය තුළ කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූවන් 755 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බව රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් දැනුම් දෙයි.