තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මෙරට මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 48 දක්වා ඉහළ යයි.

0
213
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ.
මෙරට මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 48 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම නිසා සිදු වූ මරණ දෙකක් පිළිබදව අද දිනයේ දී වාර්තා වේ. ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරට තුළ මියගොස් ඇති මුළු කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 48 කි.