තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් වාර්තා වේ. ඒ අතරින් දෙදෙනෙකු මියගොස් ඇත්තේ රෝහල්ගතකර ප‍්‍රතිකාර කිරීමට පෙරදී ය.

0
136
- Advertisement -
Share
9 / 100

තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් වාර්තා වේ.
ඒ අතරින් දෙදෙනෙකු මියගොස් ඇත්තේ
රෝහල්ගතකර ප‍්‍රතිකාර කිරීමට පෙරදී ය.


අද දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් වාර්තා වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − eight =