තවත් කොරෝනා මරණයක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 274 දක්වා ඉහළ යයි.

0
170
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණයක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 274 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදුව තිබෙන තවත් මරණයක් පිළිබදව, රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අද නිළ වශයෙන් වාර්තා කර සිටියි. ඒ අනුව, මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 274 දක්වා ඉහළ යයි.