තවත් එක් අතුරුදන් කිරීමකට සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු අත් අඩංගුවට.

0
946
- Advertisement -

පුද්ගලයෙකු අතුරුදන් කිරීම සම්බන්ධ සිද්ධියකට අදාලව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මන්නාරම සහකාර පොලිස් අධිකාරී උපුල් අලවත්ත මහතා අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ. අදාල සහකාර පොලිස් අධිකාරී වරයා පිළියන්දල පොලීසියේ වැඩ බලන පොලිස් ස්ථානාධිපතිව සිටි 2008 වසරේ දී අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද සුනන්ද කණ්ඩබ්බි නම් පුද්ගලයා 2008 දෙසැම්බර් 31 වන දා පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කර තිබේ.