තවත් ආසාදිතයින් 39ක් වාර්තා වෙයි.

0
274
බැන්ඩ්‍රික්ස් පොකුරට
- Advertisement -

බැන්ඩ්‍රික්ස් පොකුරට සම්බන්ධ නිරෝධානය වෙමින් සිටි පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු සහ ආශ්‍රිතයින් 14ක් මෙලෙස ආසාදිතයින් ලෙස හදුනා ගත් බව යුධ හමුදාපති පවසයි.