තවත් ආසාදිතයන් 110 ක්. බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර ආසාදිතයන් 1956 දෙනෙකුගෙන් පිරෙයි.

0
371
- Advertisement -

තවත් ආසාදිතයන් 110 ක්.
බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර ආසාදිතයන් 1956 දෙනෙකුගෙන් පිරෙයි.


ඊයේ දිනයේ දී තවත් ආසාදිතයන් 110 දෙනෙකු බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරෙන් වාර්තා වී තිබේ. ඒ අනුව එම පොකුරේ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1956 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 15 =