තලෙයිමන්නාරම ප්‍රදේශයෙන් මුහුදු බෝම්බයක් යැයි සැක කෙරෙන බෝම්බයක් හමුවෙයි.

0
624
- Advertisement -

මන්නාරම තලෙයිමන්නාරම මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් සිටි පිරිසකට 4 දා සවස ඔලෙයිතොඩුවායි ප්‍රදේශයේ පොළොව යට තිබී මුහුදු බෝම්බයක් බවට සැක කෙරෙන බෝම්බයක් හමු වී තිබේ.

මාර්ගයේ පස් ඉවත් කරමින් සිටියදී මෙම මුහුදු බෝම්බය බවට සැක කෙරෙන බෝම්බය හමු වී ඇති අතර සේවකයින් පස් ඉවත් කිරීම අතහැර මේ පිලිබදව තලෙයිමන්නාරම පොලීසියට පැමිණිලි කොට තිබේ.

පොලීසිය මේ පිළිබදව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායට දැණුම් දී ඇති අතර හමු වූ බෝම්බය පිළිබදව පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × two =