තරුණිය ඝාතනය කළ උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයා සියදිවි නසා ගනී.

0
1058
- Advertisement -

තරුණිය ඝාතනය කළ උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයා සියදිවි නසා ගනී.


තරුණියක ඝාතනය කර ඇගේ මළ සිරුර වේල්ල වීදියට ගෙනැවිත් දැමූ බවට සැක කරන බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව රාජකාරී කළ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයා, ඔහුගේ නිවසට යාබද කැලැවක සියදිවි නසාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − nine =