තරුණයන් 11 දෙනෙකු පැහැර ගැනීමේ සිද්ධිය. නාවික හමුදා සාමාජිකයන් දෙදෙනා 31 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරයි.

0
313
- Advertisement -
Share

කප්පම් ගැනීම සදහා තරුණයන් එකොළොස් දෙනෙකු පැහැර ගැනීමේ සිදුවීමේ, පැමිණිළිපාර්ශ්වය වෙනුවෙන් සාක්ෂි ලබා දීමට ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂිකරුවන්ට තර්ජනය වන ආකාරයෙන් මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වීම පිළිබදව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ නාවික හමුදා සාමාජිකයන් දෙදෙනා, ලබන 31 වන දා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස නියෝග කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + nineteen =