තරුණයන් 11 දෙනා අතුරුදන් කිරීමට සම්බන්ධ නෑලු. චෝදනාව දේශපාලන පලිගැනීමක් ලු. ඩී.කේ.පී දසනායකත් ජනාධිපති කොමිසමට පැමිණෙයි.

0
338
- Advertisement -

තරුණයන් 11 දෙනා අතුරුදන් කිරීමට සම්බන්ධ නෑලු.
චෝදනාව දේශපාලන පලිගැනීමක් ලු.
ඩී.කේ.පී දසනායකත් ජනාධිපති කොමිසමට පැමිණෙයි.

කප්පම් ලබා ගැනිම සදහා කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජීවත් වූ තරුණයන් 11 දෙනෙකු පැහැර ගෙන යෑම සහ පසුව ඔවුන් අතුරුදන් කිරීමට සම්බන්ධයෙන් වු නඩුවේ සැකකරුවකු බවට පත්ව සිටින, කොමදෝරු ඩී.කේ.පී දසානයක, අද, දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබදව සොයා බැලීම සදහා පත් කර තිබෙන ජනාධිපති කොමිසම හමුවට කැදවා තිබේ.

ඒ, ඉහත සිදුවීමට, ව්‍යාජ සාක්ෂි මත පදනම්ව තමන්ව ගාවා ඇති බවට, ඔහු විසින්, ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ගොනු කරන ලද පැමිණිල්ල පිළිබදව විමර්ෂණය කිරීම සදහා ය.