තඹ කම්හලේ සේවකයන්ට ඇප දුන්න වැල්ලම්පිටිය ඕ.අයි.සී ට වැඩ වරදී

0
748
- Advertisement -

තඹ කම්හලේ සේවකයන්ට ඇප ලබා දීම පිළිබද විමර්ශනයට අදාලව වැල්ලම්පිටිය ඕ.අයි.සී ගාල්ලේ කොට්ඨාශයට මාරු කෙරේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 4 =