තනිව ජීවත් වන කාන්තාවකට රුපියල් 40,000 ක විදුලි බිලක්. බිල දැක ජනපතිතුමාත් පුදුම වේ.

0
714
- Advertisement -

තනිව ජීවත් වන කාන්තාවකට රුපියල් 40,000 ක විදුලි බිලක්.
බිල දැක ජනපතිතුමාත් පුදුම වේ.

ඊයේ මාතලේ ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට සහභාගී වූ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට ආ කාන්තාවක් ඈ මුහුණ දී තිබුණු ගැටුළුවක් ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කළා ය. ඇගේ ගැටළුව වී තිබුණේ, විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් රුපියල් 40,000 ක අයකිරීමක් සහිත විදුලි බිලක් ඇයට එවා තිබීමයි.

අදාල කාන්තාව එම අසාමාන්‍ය විදුලි බිල ජනාධිපතිවරයාට ලබා දුන් අවස්ථාවේ, විදුලිබිල දැකීමෙන් එතුමාද විශ්මයට පත් වූ බව පෙනුනි.

නිවසේ සිටින්නේ කවුදැයි ජනාධිපතිවරයා ඇසූ විට ඇය, නිවසේ සිටින්නේ තමා පමණක් බව පිළිතුරු ලෙස පැවසූවා ය.

එම පිළිතුරෙන් ජනාධිපතිතුමා තවත් පුදුමයට පත් වූ බවක් පෙනුණි.

මෙවැනි බිලක් තනි පුද්ගලයෙකුට පැමිණිය නොහැකි බව කී ජනාධිපතිවරයා, ඇගේ ගැටළුව විසදා දෙන ලෙස තමන් ළග සිටි ප්‍රදේශයේ මහජන නියෝජිතයෙකුට දැනුම් දුන්නේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + seven =