ණය වාරික අයකර ගැනීම අත්හිටුවන්න යැයි ජනාධිපති නියෝග කරයි. බැංකු ජනපති අණ නොතකා හරී.

0
1848
- Advertisement -

විවිධ හේතු මත, බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන හරහා පුරවැසින් ලබාගෙන තිබෙන ණය සදහා වූ වාරික අය කර ගැනීම මාස කිහිපයකට තාවකාලිකව අත්හිටවා ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපුටා දක්වමින් නිවේදනය කර තිබුණි. එසේ වෙතත්, මේ මාසය සදහාද, රජයේ බැංක රැසක් ණය වාරික අයකරගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − two =