ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය රු.193.75 දක්වා අවප‍්‍රමාණය වේ.

0
438
- Advertisement -

රුපියල ඉතිහාසයේ දරුණුම අවප‍්‍රමාණය වීමට මේ වන විට ලක්ව තිබේ. ඒ අනුව, ඇමරිකානු ඩොලයක් සදහා ගෙවිය යුතු මුදල ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් 193.75 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =