ඩොලරයක් රුපියල් 204.63 යි.

0
371
- Advertisement -

ඩොලරයක් රුපියල් 204.63 යි.

ඩොලරයක් සදහා ගෙවිය යුතු රුපියල් ප‍්‍රමාණය, රුපියල් 204.63 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
මීට පෙර එය පැවතුනේ 203.73ක් වශයෙන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − 3 =