ඩෙන්මාර්කය; ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නත ලබා දීම සම්පූර්ණයෙන් ම අත්හිටුවයි.

0
564
- Advertisement -

ඩෙන්මාර්කය; ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නත ලබා දීම සම්පූර්ණයෙන් ම අත්හිටුවයි.


ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නත ලබා දීම ඩෙන්මාර්කය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වේ.

එන්නත ලබා දුන් පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් රුධිරය කැටි ගැසීම් වාර්තා වීම මීට හේතුවයි.
ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නත ලබා දීම අත්හිටුවීම මත, එරට එන්නත්කණ වැඩසටහන සති කිහිපයක් පස්සට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තම රටේ පුරවැසියන්ට ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නත ලබා දීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමූ පළමු යුරෝපීය රට වන්නේ ඩෙන්මාර්කයයි.

පසුගිය අගහරුවාදා දිනයේ සිට ඇමරිකාව, කැනඩාව සහ යුරෝපා සංගමය, තමන්ගේ පුරවැසියන් සදහා ජොන්සන් ඇන්ඞ් ජොන්සන් එන්නත ලබා දීම අත්හිටුවා තිබුනි.

ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා සහ ජොන්සන් ඇන්ඞ් ජොන්සන් යන එන්නත් වල අතුරු ඵලයක් ලෙස රුධිරය කැටි ගැසීමේ සිදුවීම් අතළොස්සක් වාර්තා වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 4 =