ඩෙංගු අවදානම ඉහළයි. මෙතෙක් 23 දෙනෙකු මිය යයි.

0
498
- Advertisement -

ඩෙංගු අවදානම ඉහළයි.
මෙතෙක් 23 දෙනෙකු මිය යයි.

මේ වසරේ ගෙවුණු කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගයෙන් 23 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. වාර්තා වී ඇති සමස්ත ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 23,934 කි.

වාර්තාවන රෝගීන්ගෙන් වැඩිම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙනි. එමෙන්ම වැඩිම ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ ද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙනි.